NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Liên hệ 1
+ CHỦ TÀI KHOẢN:           BÙI VĂN HOÀNG
+ SỐ TÀI KHOẢN:              4500 205 168 492
+ CHI NHÁNH:                    QUẢNG NGÃI

Vietcombank: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Liên hệ 2
+ CHỦ TÀI KHOẢN:           BÙI VĂN HOÀNG
+ SỐ TÀI KHOẢN:              0571 0000 34 855
+ CHI NHÁNH:                    DUNG QUẤT, QUẢNG NGÃI

“SỰ HÀI LÒNG VÀ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG CHÍNH LÀ NGUỒN ĐỘNG LỰC ĐỂ CHÚNG TÔI PHÁT TRIỂN”

Hoàng Vũ Laptop – Hoàng Vũ Computer – Hoàng Vũ CSO

Thông tin liên hệ :

Địa chỉ : 377 Lê Lợi, P. Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Việt Nam.

Điện thoại0969 457 725                                Hotline: 0345 718 718

Email: hoangvucso@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/418425765379894

Website: https://hoangvulaptop.com/lien-he/